FAQs

Vi har samlat vanliga frågor om parkering och kontrollavgift

Vanliga frågor

Kan jag få flera "böter" på en dag?

Det beror på situationen. Om det är samma överträdelse, som att inte flytta ditt fordon, kan du inte få flera avgifter för samma sak. Du kan dock få upp till fem kontrollavgifter för samma överträdelse, men det måste gå minst sex timmar mellan utfärdandetiderna.

Varför är kontrollavgiften så hög?

Maxtaxor sätts av kommunens kommunfullmäktige. Privata bolag följer vanligtvis kommunens taxor.

Vilken lagstiftning gäller för parkering?

På privat mark gäller lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. Om du är osäker på reglerna, kontakta parkeringsbolaget. Maxtaxor sätts av kommunens kommunfullmäktige. Privata bolag följer vanligtvis kommunens taxor.

Parkeringsvakten lyssnade inte på mig!

Parkeringsvakter kan möta otrevligt beteende. För din och deras säkerhet, respektera deras arbete och håll en civiliserad dialog.

Ni borde ha förvarnat oss om nya regler

Reglerna kommuniceras genom skyltning. Observera alltid skyltarna när du parkerar.

Jag såg inte parkeringsvakten

Det är ditt ansvar att parkera korrekt, även om du inte ser en parkeringsvakt.  Vår personals kläder är tryckta på rygg och ärm/bröst för att öka synligheten.

Det har alltid varit gratis här!

Regler kan förändras. Var uppmärksam på skyltarna för att undvika böter.

Jag var ju bara borta en minut?

Oavsett tidsperiod, följ skyltarnas regler för parkering.

Ni måste väl vänta fem minuter innan ni ger mig en kontrollavgift?

Det finns ingen lagstadgad väntetid innan en kontrollavgift utfärdas.

Jag har betalt men jag har fått en kontrollavgift!

Se till att betala på rätt registreringsnummer och till rätt parkeringsbolag för att undvika detta.

Det står fel reg nr på kontrollavgiften!

Felaktigt registreringsnummer på kontrollavgiften befriar inte från betalningsansvar. Kontrollera alltid dina uppgifter.

Jag har fått en påminnelse men jag har betalt

Det är inte helt ovanligt att fel ärende nummer eller registreringsnummer anges som betalningsreferens. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Måste jag betala en avgift om jag fått en "böter"?

Du får endast en kontrollavgift om du inte följer skylternas anvisningar. Du kan bara få en avgift per påbörjat dygn, men det måste gå minst sex timmar mellan utfärdandetidpunkterna. Det innebär att om du står kvar utan att betala riskerar du inte ytterligare avgifter, men om du flyttar ditt fordon kan det betraktas som en ny överträdelse.

Fastighetsägare

Kan jag hyra en parkering av er?

På nästan alla våra parkeringsplatser kan du hyra plats direkt via anslutna appar som Easypark, Parkster och Mobill. Du kan vanligtvis välja mellan dagsparkering, nattparkering och månadsparkering.

Vill du att dina hyresgäster ska få parkera gratis?

Det är inte helt ovanligt att man som fastighetsägare vill låta sina hyresgäster få parkera gratis. MEN ska du låta alla andra också få parkera gratis?

När vi börjar med parkeringsbevakning ser vi inte allt för sällan att det är många som parkerar på din parkering som inte alls hör hemma i huset. Ska de få använda din parkering så att dina hyresgäster inte får plats? Vi hjälper dig att skapa platsen till just dina hyresgäster och inte till dina grannars hyresgäster.

Har ni inga parkeringsproblem idag?

Det är inte helt ovanligt att man som fastighetsägare vill låta sina hyresgäster få parkera gratis. MEN ska du låta alla andra också få parkera gratis?

När vi börjar med parkeringsbevakning ser vi inte allt för sällan att det är många som parkerar på din parkering som inte alls hör hemma i huset. Ska de få använda din parkering så att dina hyresgäster inte får plats? Vi hjälper dig att skapa platsen till just dina hyresgäster och inte till dina grannars hyresgäster.

Har du ingen parkeringsbevakning idag?

Det låter väldigt bra! I samband med att vi växer märker vi att när vi tecknar nya avtal förflyttas våra kunder problem med obehöriga till grannarnas fastigheter. Vi ser även tecken på på ökat missbruk av parkering där kommuner inför avgifter eller regleringar via parkeringsskiva.

Kan man inte lösa frågorna själv? Behöver man ett parkeringsbolag?

Självklart kan man drifta sin parkering helt själv. Det är dock viktigt att skyltningen är korrekt och att man är väl införstådd med gällande lagstiftning. Det är inte helt ovanligt att skyltarna är felaktiga enligt lag. Det räcker inte med en skylt “olovlig parkering beivras”.

Vi har stött på storre fastighetsbolag som själva utfärdar “kontrollavgifter” på platser de själva hyr från annan fastighetsägare. Okunskapen är tyvärr utbredd och det ställer till med stora problem för den som parkerar. Tydlighet är en förutsättning för att kunna erbjuda bra service till den som parkerar. I det fall ni har tid, möjlighet och juridiska kunskaper kan man självklart sköta sin egen parkering själv.

Vi rekommenderar dock att man anlitar ett parkeringsbolag om det är vi eller någon annan så undviker ni eventuella “fallgropar”.

Har jag som fastighetsägare rättighet att utfärda en kontrollavgift själv?

Ja, under vissa förutsättningar har ni som fastighetsägare rättighet att själv utfärda kontrollavgifter. Det förutsätter att ni följer gällande lagstiftning samt har korrekta skyltar. Det räcker inte med att sätta upp en skylt “privat parkering, överträdelse beivras”. En sådan skyltning är inte tillräcklig för att för att utfärda en kontrollavgift. Det är inte helt ovanligt att fastighetsägare även av större storlek inte följer gällande lagstiftning.

Genom att använda oss eller något annat parkeringsbolag garanterar vi att det kommer spara mycket tid.

Kan man verkligen tjäna pengar på sin parkering? Jag vill bara bli av med våra problem!

Vi är helt säkra på att din parkering kommer bli betydligt mycket mer lönsam än vad du tror! Vi har många kunder som löst sina problem och samtidigt har ökat sitt driftnetto markant. Som bonus försvinner eller minskar eventuella problem markant.

Skyltar

Kan ni skapa unika skyltar eller parkeringskort?

Ja, vi kan hjälpa er med skyltar som är både personliga och inbjudande, såsom ”Välkommen hem” skyltar. Vi erbjuder också svårkopierade fysiska parkeringskort om så önskas.

Erbjuder ni skyltning på olika språk?

Absolut. Om ni behöver skyltar på andra språk än svenska, hjälper vi er gärna med det. Notera dock att de svenska skyltarna alltid har juridiskt företräde, och eventuell skyltning på andra språk står under vår entreprenörsskylt med kontaktinformation.

Varför har ni rätt att utfärda parkeringsavgifter?

Parkering är inte en rättighet utan följer reglerna som anges på skyltarna. Det är vårt ansvar att tydligt skylta reglerna på parkeringsplatsen. Om du bryter mot
dessa regler kan vi lagligt ta ut en avgift.

P-skiva

Kan jag använda två p-skivor?

Om du har två p-skivor synliga i din vindruta får du en kontrollavgift. Detta är fastställt genom rättsliga prövningar. Båda p-skivorna anses ogiltiga, oavsett om de ställts in på samma tid eller olika tider.

Hur ställer jag min p-skiva?

Du ska ställa din p-skiva på närmaste kommande hel- eller halvtimme efter att du har parkerat. Till exempel, om du anländer 10.05, ställ in p-skivan på 10.30.

Jag har ju satt exakt tid på min p-skiva?

Detta är felaktigt. Du bör alltid ställa in p-skivan på närmaste kommande hel eller halvtimme enligt reglerna.

Kan man skriva en lapp istället för en p-skiva?

Ja, samma regler gäller för hela landet. Om du inte har en p-skiva kan du skriva en lapp med din ankomsttid och placera den väl synlig i vindrutan.

 

Motorcyklar

Vad gäller för motorcyklar?

Samma regler gäller för bil och motorcykel. Du måste parkera inom markerade rutor och följa skyltarnas instruktioner.

Det finns speciella p-skivor för motorcyklar. Det finns även digitala p-skivor via exempelvis Mobill.

Måste man ha p-skiva på en MC?

Ja, samma regler gäller för motorcyklar som för bilar när det gäller parkering.

Det finns speciella p-skivor för motorcyklar. Det finns även digitala p-skivor via exempelvis Mobill.