Har du fått en kontrollavgift?

Vi tycker inte det är kul att utfärda en kontrollavgift men anledningen till att du har fått en är att du inte följt de regler som anges på skylten när du kör in. Det är alltid reglerna vid infarten till parkeringsplatsen som anger dess användning. 

Titta därför ALLTID på skyltarna. Var noga med att läsa tilläggsskyltningen. Där står exakt vad som gäller för aktuell markyta, avgift, p-skiva eller att tillstånd krävs. Där står även våra kontaktuppgifter dit du kan ringa 24 timmar om dygnet om du är osäker. 

Jag var bara borta en minut!

Hur man upplever tiden är skiljer sig en del. Oavsett vad så måste du följa uppmaningen på skyltningen när du kör in på en parkeringsyta. Det är syltningen som avgör vad som gäller.

Du får inte parkera din bil oavsett om det är en en minut, tre minuter eller tio minuter utan att följa det som står på skyltningen. Det innebär att om fordonet är parkerat och du inte har följt gällande anvisningar så riskerar du att få en kontrollavgift oavsett om du varit borta från bilen en minut eller fem minuter. 

Det finns inga mellanting gällande parkering. Antingen har du din p-skiva i rutan eller inte. Antingen är den rätt inställd eller inte. Antingen har du betald avgift vid kontroll eller inte. Mellanting finns inte!

I det fall parkeringsvakten är på plats så tänk på att det inte är parkeringsvakten som gjort fel utan att det faktiskt är du som inte följt reglerna för parkeringsytan. Parkeringsvakten gör bara sitt jobb så snälla bemöt parkeringsvakten med vänlighet.

Jag har inte fått en lapp i rutan

Våra parkeringsvakter sätter alltid kontrollavgiften i rutan på ditt fordon eller överlämnar den till dig personligen om det är så att du är på platsen när kontrollavgiften utfärdas. 

Det är mycket sällsynt att kontrollavgiften blåser bort och därför skickar vi alltid en påminnelse hem till dig via Kivra eller till din folkbokföringsadress. 

Ofta vet man själv om, om man följt reglerna för aktuell parkeringsplats och har ni inte följt gällande regler riskerar ni alltid att få en kontrollavgift satt på fordonet. 

Så här utfärdar vi kontrollavgiften

Samtliga kontrollavgifter utfärdas på plats och dokumenteras med bilder på fordonet

Vid varje enskilt fall vi utfärdar en kontrollavgift kontrollerar vi även att skyltningen är väl synlig där är vägbana är för att köra in på parkeringsplatsen. Det innebär att ni borde uppmärksammat skylten och följt anvisningarna på skylten. 

Digitala tillstånd

Det blir vanligare och vanligare med digitala tillstånd. På samtliga parkeringsplatser där vi tillhandahåller korttidsparkering betalas biljetten med någon av våra samarbetspartners, EasyPark, SMS Park och Parkster. 

Det innebär att bara för att bilen bredvid din parkerade bil inte har ett fysiskt tillstånd i rutan innebär det inte att du inte behöver följa skyltningen vid infarten till parkeringen. 

Det är inte ovanligt att fastighetsägare trots möjligheten till digitala tillstånd väljer att kombinera både digitala tillstånd och fysiska tillstånd. 

 

Hur ser lagstiftningen ut gällande kontrollavgifter?

Den lag som reglerar kontrollavgifter Lag (1984: 318 om kontrollavgift vid olovlig parkering) hittar du här (länk till lagtext) 

Lagtexten är tydlig vad som gäller och ovan gäller endast privat tomtmark. För gatumark gäller andra regler. 

Hur du överklagar en kontrollavgift

Har du fått en kontrollavgift av oss som du anser vara felaktig? Det är av största vikt att du hör av dig snarast för att vi skall kunna behandla ditt ärende så fort som möjligt. Se vidare nedan.

Vid en överklagan låter vi ärendet vila tills ärendet fått en objektiv bedömning av våra jurister. Det som granskas i din ansökan är hur dessa står i relation till gällande lagstiftning och omständigheterna i övrigt som du anger.

Din överklagan skall innnehålla följande:

Ditt registreringsnummer 

Ditt fullständiga namn

Plats där ditt fordon varit parkerad

Anledning till att du överklagar

Dina kontaktuppgifter

Du skickar din överklagan här!

Vad sker om jag inte betalar en kontrollavgift?

Om du inte betalar din kontrollavgift direkt (inom åtta (8) dagar) kommer du att få ett brev hem eller via Kivra där vi uppmanar dig att betala. På påminnelsen påförs 60 kronor.

Betalas inte denna påminnelsen överförs ärende till inkasso och ärendet påförs då ytterligare 180 kronor.

Betalas inte inkassokravet får du information om per brev hem eller i Kivra att vi kommer skicka ärendet till Kronofogden. Från det du fått informationen hem väntar vi fyra dagar för att ge dig tid att betala innan vi skickar ärendet till Kronofogden. När vi gjort detta påförs ärendet ytterligare 680 kronor. 

För att undvika högra kostnader uppmanar vi er att betala din kontrollavgift snarast inom åtta (8) dagar från utfärdandet. 

Hur betalar jag min kontrollavgift?

På din kontrollavgift framgår hur du betalar din kontrollavgift. Du anger ditt registreringsnummer eller ärendenumret som står på kontrollavgiften. Betalning sker alltid till vårt bankgiro nummer, 5450-9328

Har du frågor? Vänligen fyll i formuläret så svarar vi på dem!