frågor gällande kontrollavgifter

På nästan alla våra parkeringar går det bra att hyra plats anslutna appar (Easypark, Parkster och Mobill) direkt. Oftast kan du välja på dagsparkering, nattparkering och månadsparkering.

Har du två p-skivor som är väl synliga utifrån i din vindruta får du en kontrollavgift! Ärendet är prövat rättsligt och domstolen var tydlig i sitt ställningstagande. Har du två parkeringsskivor i din vindruta räknas båda som ogiltiga oavsett om de står på samma tid eller olika tider. 

Det är inte kontrollanten som är hård utan rättsläget är väldig tydligt på denna punkt. 

Du skall ställa din p-skiva på närmast kommande hel eller halvtimme efter det att du anlänt till platsen.

Det innebär att om du kommer till platsen 10.05 skall du ställa din p-skiva enligt reglerna på 10.30.

Anländer du till platsen 10.15 skall du ställa din p-skiva på 10.30 och om du anländer till platsen 10.33 skall du ställa din p-skiva på 11.00.

Står din p-skiva inte på närmast kommande hel eller halvtimme riskerar du en kontrollavgift. Det är ditt ansvar att känna till reglerna för hur man ställer en p-skiva. Ofta står reglerna på baksidan av p-skivan. Vänligen läs vidare där.

Detta är fel du skall alltid ställa din p-skiva på närmas kommande hel eller halvtimme. Samma regler gäller oavsett begränsningen på skylten. Står det “P-skiva 10 minuter” och du anländer 10.03 skall du ställa din p-skiva på 10.30. Allt annat är fel och du riskerar en kontrollavgift. 

Det är samma regler för p-skiva över hela landet och saknar du en p-skiva har du alltid möjligheten att skriva en lapp med din ankomsttid och lägga väl synlig i din vindruta. 

Tänk på att du skall skriva närmast kommande hel eller halvtimme.

P-skiva är ytterst vanligt förekommande och har du ingen p-skiva hör av dig till oss så skickar vi hem en till dig. 

Det är samma regler som gäller för bil och MC. Det innebär att du skall parkera din MC i en markerad ruta och följa uppmaningarna på skyltarna. I det fall p-skiva gäller skall du sätta en p-skiva även på din MC.

Det finns speciella p-skivor för motorcyklar. Det finns även digitala p-skivor via exempelvis Mobill.

Det är olika regler på olika parkeringsplatser. Det är olika lagstiftning för parkering på privat “tomtmark” och “gatumark”.

På “gatumark” får endast polisen och kommunen utfärda kontrollavgifter (i vissa fall har kommunen handlat upp tjänsten av ett privat bolag) som utför myndighetskontrollen. Parkeringsvakterna bär “bricka” med texten “parkeringsvakt”.

På Privat tomtmark är det alltid skyltarna som reglerar vad som gäller på parkeringen. Skyltarna är alltid uppsatta där du kör in och du har en skyldighet att ta reda på vilka regler som gäller.

Det är inte parkeringsvaktens skyldighet att berätta för dig vad som gäller utan du har ett egenansvar för hur du väljer att parkera ditt fordon. 

På privat tomtmark gäller

Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

Är du osäker på vad som gäller ring parkeringsbolaget. Telefonnummer står alltid på skyltarna vid infarten. 

Parkering är ingen rättighet. Ni måste följa de regler som står på skyltarna.

Parkeringsbolagets ansvar att tydligt skylta vilka regler som gäller på den aktuella parkeringsplatsen. Skyltarna finns alltid vid infarten till parkeringsområdet. Dessa skyltar gäller juridiskt.

Rent juridiskt handlar det inte om du ser dessa utan om du “borde se dem”. 

I det fall skyltningen är korrekt och du använder marken i strid mot reglerna som står på skyltarna har vi en legal rättighet att ta ut en avgift.

Svaret beror på. I det fall att det är samma företeelse (dvs att du inte flyttar ditt fordon) kan du inte få detta. 

Du kan dock få upp till fem kontrollavgifter för samma förseelse. 

En ny kontrollavgift får sättas per “påbörjat” dygn MEN det måste gått minst sex timmar emellan utfärdandetiderna.

Det innebär att om du får en kontrollavgift kl. 17.00 dag ett kan du få ytterligare en nästa påbörjat dygn exempelvis kl. 02.00. 

Du får bara en kontrollavgift om du inte följt uppmaningarna på skyltarna. Du kan bara få en kontrollavgift per påbörjat dygn MEN det måste gå minst sex timmar emellan utfärdandetidpunkterna.

Det innebär i praktiken att du inte får stå på platsen men riskerar inte ytterligare sanktion om du står kvar utan att betala. Flyttar du ditt fordon är det dock en ny parkering och en eventuell ny företeelse. Men flyttar du inte ditt fordon kan parkeringsbolaget inte utfärda ytterligare en kontrollavgift. Se ovan svar om två “böter” på en dag.

Ett privat parkeringsbolag har ingen möjlighet att sätta sina egna taxor! Samtliga “maxtaxor” sätts av kommunens kommunfullmäktige. 

Det innebär att det kan vara olika belopp i olika kommuner för exempelvis avsaknaden av p-skiva. 

Privata bolag följer i regel den taxan som kommunen har beslutat för den aktuella förseelsen. 

Svaret är ja!

Det är exakt samma regler som gäller för motorcykel som för bil när det gäller parkering. Det innebär att du måste ha en p-skiva på din MC. 

Det finns p-skivor som är speciala för MC. 

Parkerar du din MC hos oss på Skånsk Parkering och inte vill använda p-skiva eller inte kan använda p-skiva kan du alltid betala avgift via app. 

Att arbeta som parkeringsvakt kan stundtals vara ett otacksamt jobb. Det är inte helt sällan att personer handlar i affekt och skäller och spottar på/eller emot parkeringsvakten. Könsord hör till vardagen och  hot om våld och våld förekommer.

På grund av säkerheten för parkeringsvakten får våra parkeringsvakter inte ens säga sitt namn och en av våra parkeringsvakter har fått hembesök av hotfulla  personer. Parkeringsvakten är inte otrevlig eller inte lyssnar på grund av denna inte får säga sitt namn.

Så skall det inte vara och om du handlar i affekt, skriker på parkeringsvakten är det inte helt konstigt om denna inte önskar ta en dialog med dig just då. 

I det fall du har fått en kontrollavgift har du antagligen inte följt uppmaningarna på skyltarna och parkeringsvakten gör bara sitt jobb så vänligen respektera att hens arbete. 

Vi kan inte informera om reglerna på annat sätt än just genom skyltning. Vi alla som kör bil har ansvaret att köra säkert och titta på skyltning så att vi inte skadar andra i trafiken. Du behöver alltid observera skyltarna när du kör in på en privat parkering och inte räkna med att det är gratis att använda parkeringen.

Fler och fler parkeringar blir avgiftsbelagda. Så snälla ta alltid som vana att titta ordentligt på skyltarna. De finns alltid när ni kör in på en parkering.  

Att du inte ser en parkeringsvakt när hen är på plats fråntar inte dig skyldigheten att alltid göra rätt för dig. 

Vår personals kläder är tryckta på rygg och ärm/bröst för att öka synligheten.  

Regler kan förändras och markägaren har rättigheten att ta ut avgift eller reglera sin parkering på annat sätt så var uppmärksam på skyltar.

Ofta har vi olika tidsuppfattningar gällande tiden. Den tiden som står på din kontrollavgift är den tiden parkeringsvakten haft ditt fordon under uppsikt. Det innebär att ditt fordon kan stått på plats mycket längre än så.

Oavsett hur länge du parkerat ditt fordon skall du uppfylla det som står på skyltarna. Ha därför som vana att alltid titta på skyltarna och vid avgift sök zonkoden för din parkering innan du lämnar bilen. 

Är det p-skiva och du inte har en har du ingen legal rätt att parkera ditt fordon för att köpa en p-skiva. Skriv därför alltid din ankomsttid på en lapp och lägg väl synlig i vindrutan innan du gör detta. 

Det finns ingen tid en parkeringsvakt måste vänta innan en kontrollavgift utfärdas. Det innebär att kontrollanten kan skriva ut ärendet direkt när hen är färdig med ärendet i sin handenheten. 

Ofta men inte alltid väntar kontrollanten ett par minuter. Men det finns inget som säger att hen måste göra detta.

När du kör bil ansvarar du också för din parkering.

Det innebär att du måste göra rätt varje gång du parkerar. Du måste alltid betala på rätt registrerings nummer och betala till rätt parkeringsbolag. Görs inte detta kan kontrollanten inte se att du har betalt. Kontrollanten får bara upp just det fordonet som står på platsen och kan inte gissa sig till vilket registreringsnummer som kanske har betalt. 

I efterhand kan vi inte heller hjälpa dig då vi inte kan kontrollera att ett annat bilnummer som du anger för oss inte också varit på platsen och betalt. Du måste vara väldigt noga när du betalar via app. De flesta apparna måste du bekräfta både ditt reg nr och din zonkod. Är du osäker ring oss gärna. Det är bättre det blir rätt från början. 

Det kan ske att våra handenheter läser fel. 

Att det står fel reg nr på kontrollavgiften fråntar inte dig ansvaret att betala för din parkering. Är ditt fordon inte betalt måste parkeringsbolaget bevisa att ditt fordon varit på platsen. Det gör parkeringsbolaget genom att ta bilder på fordonet.

Om ditt fordon varit på plats (och inte betalt via apparna) och vi eller annat parkeringsbolag kan bevisa detta är du skyldig att betala kontrollavgiften.

 Innan vi skickar ut eventuella påminnelser går vi igenom samtliga bilder och kontrollerar registrerings nr.

Ytterst är det tingsrätten som avgör tvister gällande kontrollavgifter. Sök på Google så hittar du en källa du själv bedömer som trovärdig.

Det är inte helt ovanligt att fel ärende nummer eller registreringsnummer anges som betalningsreferens. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig. 

Överklaga din kontrollagift?

Så här gör du !

Du kan inte överklaga överklaga din kontrollavgift via brev!

För att vi skall kunna behandla din överklagan måste följande uppgifter anges. 

Ditt namn
Ditt registreringsnummer
Plats
Varför du anser kontrollavgiften är felaktig

Finns hot riktat mot person eller företaget med i din överklagan behandlar vi inte denna. Du måste ange varför du anser att kontrollavgiften är felaktig på ett sakligt sätt

I det fall vi inte kommer överens avgörs frågan i tingsrätten

Vi granskar alla ärenden individuellt, du kommer få en återkoppling av oss inom ett par dagar.