Skånsk parkering växer snabbt!

2021 har varit ett mycket bra år för Skånsk Parkering med många nya uppdragsgivare. Vi har under året anställt personer med utgångspunkt från respektive kontor (Malmö, Billesholm och Kristianstad). 

Vårt behov av personal är primärt parkeringsvakter. Vi ställer mycket höga krav på våra parkeringsvakter och i gengäld är vi en mycket attraktiv arbetsgivare.

De kraven vi ställer på en parkeringsvakt är:

Punktlighet gällande arbetstider

Öppen attityd och ett flexibelt förhållningsätt gentemot dem vi möter på fältet.

Oavsett hur vi blir bemötta skall vi alltid behandla vederbörande på ett korrekt sätt. 

Du skall följa våra interna rutiner, komma med egna initiativ som är bra för våra uppdragsgivare. 

Skånsk Parkerings målsättning är att öka våra  uppdragivares avkastning på sin fastighet genom att göra fler kontroller än traditionella bolag. Vi får därmed fler kunder som väljer att göra rätt för sig på respektive parkering. 

Utbildning, hos oss internutbildar vi all personal löpande. Du kommer få en gedigen utbildning och introduktion.

Vi tillämpar friskvårdsbidrag och kollektivavtal.

Lediga tjänster just nu