Ladda elbilen

betallösningar och parkeringsövervaktning ingår!

Fler och fler företag väljer att införskaffa elbilar, nya tjänstebilspolicys, kunders krav. Men kan du ladda elbilen?

Förutsättningar skiljer sig från fastighet till fastighet
ring för personligt möte!

När ni investerar i en elbil kan ni erhålla ett bidrag från staten på för närvarande 70.000 kr inklusive moms. 

Vid leasing av förmånsbil/ arbetsfordon kan ni dra av halva momsen. 

För närvarande finns bidrag att söka på max 15.000 kr per uttag (typ2 uttag) eller högst 50% av laddaren och installationskostnaden.

Både bostadsrättsföreningar och hyresgäster kan erhålla bidraget.

Vi kan omöjligtvis, utan att besöka er svara på vad laddaren inklusive installation kostar. Redan vid första mötet kan vi ge ett indikativt pris.

Ta tillfället i akt att installera betallösningar/taggsystem samt parkeringsövervakning så att ni alltid finner er laddplats ledig när ni behöver den.