kontrollavgift

VI VILL ATT NI GÖR RÄTT FRÅN BÖRJAN! DET ÄR LÄTT ATT GÖRA RÄTT!

Ta därför alltid som vana att alltid titta på skyltarna när ni kör in på ett område. Det är skyltarna som avgör vad som gäller på en parkeringsyta. 

Parkera alltid i fickorna. Fickorna är till där för att hjälpa er att parkera rätt och att minska skador som kan ske på andra fordon. Alla parkeringsfickor uppfyller normer på mått så ditt fordon får plats. 

Sök zonkod redan i bilen, när ni ser skylten “endast mobilparkering” så kan ni söka rätt kod med exempelvis Easypark, Parkster eller Mobill. Var noga med att lägga in rätt reg nr i appen vid betalning. 

Tro inte på myter om parkering, Ni har ingen rätt att parkera en minut utan att göra rätt för er. Många chansar och ofta är parkeringsavgifterna väldigt låg i relation till vad det kostar att få en kontrollavgift. Så vänligen när ni ser skylten sök zonkoden direkt!

Prata inte i telefon när ni kör bil det minskar er uppmärksamhet på skyltning. Det är inte om ni ser skylten som gäller utan om den är tillräckligt synlig. Så håll er uppmärksamma på varje infart till parkeringen. Är det p-skiva? Är det avgift? Om du är osäker så vänligen ring oss vi hjälper dig gärna att göra rätt!

Ha alltid en P-skiva i bilen. Om du inte har en kan du få en gratis av oss.

Är det en parkering som har tillstånd. Ha alltid tillståndet i bilen så att ni inte missar att lägga fram detta!

Även om du blir upprörd över att du fått en kontrollavgift tänk på att inte kasta all skit på kontrollanten då hen enbart gör sitt jobb. Tänk även på att det är du som parkerat och du skulle aldrig få en kontrollavgift om det var så att du uppfyllt anvisningarna på skyltarna. Har ni frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss. 

Läs gärna igenom de vanligast frågorna

På nästan alla våra parkeringar går det bra att hyra plats anslutna appar (Easypark, Parkster och Mobill) direkt. Oftast kan du välja på dagsparkering, nattparkering och månadsparkering.

Har du två p-skivor som är väl synliga utifrån i din vindruta får du en kontrollavgift! Detta beror på att detta är prövat rättsligt och domstolen var tydlig i sitt ställningstagande. Har du två parkeringsskivor i din vindruta räknas båda som ogiltiga oavsett om de står på samma tid eller olika tider. 

Det är inte kontrollanten som är hård utan rättsläget är väldig tydligt på denna punkt. 

Du skall ställa din p-skiva på närmast kommande hel eller halvtimme efter det att du anlänt till platsen.

Det innebär att om du kommer till platsen 10.05 skall du ställa din p-skiva enligt reglerna på 10.30.

Anländer du till platsen 10.15 skall du ställa din p-skiva på 10.30 och om du anländer till platsen 10.33 skall du ställa din p-skiva på 11.00.

Står din p-skiva inte på närmast kommande hel eller halvtimme riskerar du en kontrollavgift. Det är ditt ansvar att känna till reglerna för hur man ställer en p-skiva. Ofta står reglerna på baksidan av p-skivan. Vänligen läs vidare där.

Detta är fel du skall alltid ställa din p-skiva på närmas kommande hel eller halvtimme. Samma regler gäller oavsett begränsningen på skylten. Står det “P-skiva 10 minuter” och du anländer 10.03 skall du ställa din p-skiva på 10.30. Allt annat är fel och du riskerar en kontrollavgift. 

Det är samma regler för p-skiva över hela landet och saknar du en p-skiva har du alltid möjligheten att skriva en lapp med din ankomsttid och lägga väl synlig i din vindruta. 

Tänk på att du skall skriva närmast kommande hel eller halvtimme.

P-skiva är ytterst vanligt förekommande och har du ingen p-skiva hör av dig till oss så skickar vi hem en till dig. 

Det är olika regler på olika parkeringsplatser. Det är till och med olika lagstiftning för parkering på privat “tomtmark” och gatumark.

På “gatumark” får endast polisen och kommunen utfärda kontrollavgifter (i vissa fall har kommunen handlat upp tjänsten av ett privat bolag) som utför myndighetskontrollen. Parkeringsvakterna bär “bricka” med texten “parkeringsvakt”.

På Privat tomtmark är det alltid skyltarna som reglerar vad som gäller på parkeringen. Skyltarna står alltid uppsatta där du kör in och du har en skyldighet att ta reda på vilka regler som gäller.

Det är inte parkeringsvaktens skyldighet att berätta för dig vad som gäller utan du har ett stort egenansvar för hur du väljer att parkera din bil. 

På privat tomtmark gäller

Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

Denna lagstiftning gäller även vid förbud att “stanna” på privat tomtmark. 

Är du osäker på vad som gäller ring parkeringsbolaget. Telefon nr står alltid på skyltarna när du kör in. 

Parkering är ingen självklarhet framför allt inte att det inte finns regler när ni väljer att parkera ert fordon på privat tomtmark. 

Parkeringsbolaget har ett stort ansvar och det är att tydligt skylta vilka regler som gäller på den aktuella parkeringsplatsen. Skyltarna finns alltid vid infarten till parkeringsområdet. Dessa skyltar gäller juridiskt. Rent juridiskt handlar det inte om du ser dessa utan om du “borde se dem”. Vi som parkeringsbolag är oerhört noga med att alla skyltar följer gällande lagar och förordningar vilket underlättar för dig som parkerar.

I det fall skyltningen är korrekt och du använder marken i strid mot reglerna som står på skyltarna har vi en legal rättighet att ta ut en avgift.

Svaret beror på. I det fall att det är samma företeelse (dvs att du inte flyttar ditt fordon) kan du inte få detta. 

Du kan dock få upp till fem kontrollavgifter för samma förseelse. 

En ny kontrollavgift får sättas per “påbörjat” dygn MEN det måste gått minst sex timmar emellan.

Det innebär att om du får en kontrollavgift kl. 17.00 dag ett kan du få ytterligare en nästa påbörjat dygn exempelvis kl. 02.00. 

 

Du får bara en kontrollavgift om du inte följt uppmaningarna på skyltarna. Du kan bara få en kontrollavgift per påbörjat dygn MEN det måste gått minst sex timmar emellan utfärdandetidpunkterna.

Det innebär i praktiken att du inte får stå på platsen men riskerar inte ytterligare sanktion om du står kvar utan att betala. Flyttar du ditt fordon är det dock en ny parkering och en eventuell ny företeelse. Men flyttar du inte ditt fordon kan parkeringsbolaget inte utfärda ytterligare en kontrollavgift. Se ovan svar om två “böter” på en dag.

Ett privat parkeringsbolag har ingen möjlighet att sätta sina egna taxor! Samtliga “maxtaxor” sätts av kommunens kommunfullmäktige. 

Det innebär att det kan vara olika belopp i olika kommuner för exempelvis avsaknaden av p-skiva. 

Privata bolag följer i regel den taxan som kommunen har beslutat för den aktuella förödelsen. 

Svaret är ja!

Det är exakt samma regler som gäller för motorcykel som för bil när det gäller parkering. Det innebär att du måste ha en p-skiva på din MC. 

Det finns p-skivor som är speciala för MC. 

Parkerar du din MC hos oss på Skånsk Parkering och inte vill använda p-skiva eller inte kan använda p-skiva kan du alltid betala avgift via app. 

Att arbeta som parkeringsvakt kan stundtals vara ett otacksamt jobb. Det är inte helt sällan att personer handlar i affekt och skäller och spottar på parkeringsvakten. Könsord hör till vardagen och  hot om våld och våld förekommer.

På grund av säkerheten för parkeringsvakten får våra parkeringsvakter inte ens säga sitt namn och en av våra parkeringsvakter har fått hembesök av hotfulla  personer.

Så skall det inte vara och om du handlar i affekt, skriker på parkeringsvakten är det inte helt konstigt om denna inte önskar ta en dialog med dig just då. 

I det fall du har fått en kontrollavgift är det du som gjort fel och parkeringsvakten gör bara sitt jobb så vänligen respektera att hens jobb inte är något personligt utan just ett arbete som vilket som. 

Vi kan inte informera om reglerna på annat sätt än just genom skyltning. Vi alla som kör bil har ansvaret att köra säkert och titta på skyltning så att vi inte skadar andra i trafiken. Du behöver alltid observera skyltarna när du kör in på en privat parkering och inte räkna med att det är gratis att använda parkeringen.

Fler och fler parkeringar blir avgiftsbelagda då många inte skyr några medel för att kunna parkera gratis. Så snälla ta alltid som vana att titta ordentligt på skyltarna de finns alltid när ni kör in på en parkering.  

Att du inte ser en parkeringsvakt när hen är på plats fråntar inte dig skyldigheten att alltid göra rätt för dig. 

Vår personals kläder är tryckta på rygg och ärm/bröst för att öka synligheten. Ser du en parkeringsvakt fråga vad som gäller på just den parkeringen. Vi alla hjälper gärna till och vi vill att ni skall göra rätt. 

Regler kan förändras och markägaren har rättigheten att ta ut avgift eller reglera sin parkering på annat sätt så var uppmärksam på skyltar.

Ofta har vi olika tidsuppfattningar gällande tiden. Den tiden som står på din kontrollavgift är den tiden parkeringsvakten haft ditt fordon under uppsikt. Det innebär att ditt fordon kan stått på plats mycket längre än så.

Oavsett hur länge du parkerat ditt fordon skall du uppfylla det som står på skyltarna. Ha därför som vana att alltid titta på skyltarna och vid avgift sök zonkoden för din parkering innan du lämnar bilen. 

Är det p-skiva och du inte har en har du ingen legal rätt att parkera ditt fordon för att köpa en p-skiva. Skriv därför alltid din ankomsttid på en lapp och lägg väl synlig i vindrutan innan du gör detta. 

Det finns ingen tid en parkeringsvakt måste vänta innan en kontrollavgift utfärdas. Det innebär att kontrollanten kan skriva ut ärendet direkt när hen är färdig med ärendet i sin hundenhet. 

Ofta men inte alltid väntar kontrollanten ett par minuter. Men det finns inget som säger att hen måste göra detta.

När du kör bil ansvarar du också för din parekring.

Det innebär att du måste göra rätt varje gång du parkerar. Du måste alltid betala på rätt reg nr och till rätt parkeringsbolag. Görs inte detta kan kontrollanten inte se att du har betalt. Kontrollanten får bara upp just det fordonet som står på platsen och kan inte gissa sig till vilket reg nr som kanske har betalt. 

I efterhand kan vi inte heller hjälpa dig då vi inte kan kontrollera att ett annat bilnummer som du anger för oss inte också varit på platsen och betalt. Det innebär att du måste vara väldigt noga och de flesta apparna måste du bekräfta både ditt reg nr och din zonkod. Är du osäker ring oss gärna. Det är bättre det blir rätt från början. 

Slå på/av innehåll

Det kan ske att våra hundenheter läser fel. 

Att det står fel reg nr på kontrollavgiften innebär inte att du inte är betalnignsskyldig om du inte följt det som står på skyltarna. 

Om ditt fordon varit på plats (och inte betalt via apparna) och vi kan bevisa detta är du skylidg att betala kontrollavgiften.

Därför är vi alltid noga med att ta många bilder på fordonen innan kontrollavgift utfärdas. Innan vi skickar ut eventuella påminnelser går vi igenom samtliga bilder och kontrollerar registrerings nr.

Ytterst är det tingsrätten som avgör tvister gällande kontrollavgifter och det finns många vägledande rättsfall gällande att det stått fel reg nr på kontrollavgiften.

Det är inte helt ovanlgit att fel ärende nr elelr registeringsnummer anges som betalningsrefernes. Ta kontakt med oss så hjälper vi dag. 

Överklaga din kontrollagift

Så här gör du !

Du kan inte överklaga överklaga din kontrollavgift via brev!

För att vi skall kunna behandla din överklagan måste följande uppgifter anges. 

Ditt namn

Ditt registreringsnummer

Plats

Varför du anser kontrollavgiften är felaktig

Finns hot riktat mot person eller företaget med i din överklagan behandlar vi inte denna. Du måste ange varför du anser att kontrollavgiften är felaktig på ett sakligt sätt

I det fall vi inte kommer överens avgörs frågan i tingsrätten

Vi granskar alla ärenden individuellt, du kommer få en återkoppling av oss inom ett par dagar.