P1 kronetorp park

Vår leverantör av håltagning har drabbats av Covid 19 vilket innebär att det kommer bli en försening med de nya besöksparkeringarna. Vi har idag fått beskedet från Ramirent att de kan göra arbetet först v.2. Det kommer dock bli elva nya besöksparkeringarna. 

Från och med den första januari övergår parkeringen till  rörliga platser. 

Anledningen till detta är att parkeringen idag har varierad kvalitet och att många platser närmast ingångarna är lediga vilket gör att många behöver gå onödigt långt. 

Vi kommer kunna erbjuda tillståndsparkering på området med betalning mot faktura eller i apparna Parkster, EasyPark och Mobill. Du kan därmed välja själv hur du vill betala för din parkering. 

På din fakturan kommer därför inte ett plats nr stå. Vi kommer under januari månad montera ner numreringen på platserna.

Tänk på att aldrig använda besöksparkeringen med ditt tillstånd! Besöksparkeringar kommer skyltas tydligt!

Fler besöksparkeringar på P1 Skånsk Parkering inleder sin förvaltning med att skapa fler besöksparkeringar vilket är efterlängtat av många hyresgäster.

På tisdag den 21e december kommer nya stolpar sättas på parkeringen med anvisade platser för besöksparkering vi kommer nu kunna tillförskaffa 11-12 nya platser för era gäster. 

Vi kommer även skylta mycket tydligare för att minska kontrollavgifterna på området. 

 

Byte av reg nr! Du kan alltid byta ditt reg nr på vår hemsida. 

Vi kommer lägga upp er e-post så ni får skapa ett konto i vår tillståndshanteringssystem. Vi lägger till den e-post ni anmäler. Därefter kan du själv byta reg nr på det antalet platser du hyr. 

Viktig är att du alltid har rätt reg nr inlagd! Tänk på att det är ditt ansvar att ALLTID ha rätt reg nr inlagt i systemet. 

Frågor?

Kontakta oss genom att maila till kontakt@skanskparkering.se