Vi vill att ni gör rätt från början! Det är lätt att göra rätt!

Ta därför alltid som vana att alltid titta på skyltarna när ni kör in på ett område. Det är skyltarna som avgör vad som gäller på en parkeringsyta. 

Parkera alltid i fickorna. Fickorna är till där för att hjälpa er att parkera rätt och att minska skador som kan ske på andra fordon. Alla parkeringsfickor uppfyller normer på mått så ditt fordon får plats. 

Sök zonkod i bilen, när ni ser skylten “endast mobilparkering” så kan ni söka rätt kod med exempelvis Easypark. Var noga med att lägga in rätt reg nr i appen vid betalning. 

Tro inte på myter om parkering, Ni har ingen rätt att parkera en minut utan att göra rätt för er. Många chansar och ofta är parkeringsavgifterna väldigt låg i relation till vad det kostar att få en kontrollavgift. Så vänligen när ni ser skylten sök zonkoden direkt!

Prata inte i telefon när ni kör bil det minskar er uppmärksamhet på skyltning. Det är inte om ni ser skylten som gäller utan om den är tillräckligt synlig. Så håll er uppmärksamma på varje infart till parkeringen. Är det p-skiva? Är det avgift? Om du är osäker så vänligen ring oss vi hjälper dig gärna att göra rätt!

Ha alltid en P-skiva i bilen. Om du inte har en kan du få en gratis av oss.

Är det en parkering som har tillstånd. Ha alltid tillståndet i bilen så att ni inte missar att lägga fram detta!

Även om du blir upprörd över att du fått en kontrollavgift tänk på att inte kasta all skit på kontrollanten då hen enbart gör sitt jobb. Tänk även på att det är du som parkerat och du skulle aldrig få en kontrollavgift om det var så att du uppfyllt anvisningarna på skyltarna. Har ni frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss. Klicka gärna på telefonen och lämna ett meddelande så kontaktar vi dig!

Här listar vi vanliga påstående och frågeställningar

Vår ambition är att inte skria ut några kontrollavgifter men tyvärr är det allt för många som inte gör rätt för sig därför kontrollerar vi om ditt fordon uppfyller de regler som gäller på respektive parkeringsområde.

Kan jag hyra en parkering av er?

Svar, självklart går det bra! På nästan alla våra parkeringar går det bra att hyra plats via appen direkt. Oftast kan du välja på dagsparkering, nattparkering och månadsparkering. 

Vilka regler gäller på parkeringen?

Svar, när det gäller parkering på privat tomtmark gäller olika regler. Samtliga regler anges på skyltningen där du kör in på parkeringen. Var därför uppmärksam på skylten!

Är du osäker är du alltid välkommen att ringa oss så hjälper vi dig. Det är ganska många som ringer och telefon numret står på skylten, vårt telefon nr är:

040-630 64 00

 

Vad är det för lagstiftning som gäller?

Svar, när det gäller parkering finns två olika lagstiftningar som gäller. Den ena gäller gatumark och den andra gäller privat tomtmark. Vi arbetar på privat tomtmark vilket innebär att den lagstiftningen vi följer är Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. 

Hur kan ni ha rätt att "bötfälla" mig?

Svar, antingen hyr vi marken och betalar hyra till ägaren av marken eller äger vi marken som ni använt för att parkera. Vi gör löpande kontroller för att se om de reglerna som aviseras på skylten följs. I det fall ni inte följer denna uppmaning har vi rättighet enligt lagstiftningen att ta ut en kontrollavgift. 

Kan man få två kontrollavgifter på en dag?

Svar, Nej det kan ni inte få för samma parkering. Dock kan ni få två kontrollavgifter inom 24 timmar på samma parkeringsförseelse. Reglerna säger att de ska vara utfärdade olika dygn och det skall vara minst sex timmar mellan utfärdandet. Det innebär alltså att du kan få en klockan 18.00 och en kl 05.00 för samma parkeringsöverträdelse. 

Kan jag få flera kontrollavgifter för samma parkering?

Svar, Ja det kan du få. Du kan få upp till fem parkeringsanmärkningar för samma överträdelse. Det skall vara minst sex timmar mellan utfärdandet av kontrollavgifterna och du kan få en kontrollavgift per datum. Alltså om kontrollavgiften utfärdas kl 23.30 kan du få en ny kontrollavgift sex timmar senare. Det innebär att du kan få mer än en på 24 timmar. Maxtalet är dock fem. Efter att fem kontrollavgifter utfärdats uppmanar vi dig att förflytta ditt fordon. 

Kan ni som parkeringsbolag transportera bort min bil?

Svar, Nej vi kan inte göra detta då det är egenmäktigt förfarande och det får varken vi eller någon annan göra. Den som kan förflytta ett fordon är antingen du själv som ägare av fordonet, någon du ger tillstånd eller kommunen. Kommunen transporterar bort fordon efter att vi påkallat behovet av att förflytta ett fordon. 

Hur kan kontrollavgiften vara så hög?

Svar, kontrollavgiften är olika i olika kommuner och vi följer den nivån som kommunen använder sig av och som i varje kommun är beslutad av respektive kommunfullmäktige. Det innebär att det är olika avgifter i Bjuv, Landskrona, Helsingborg, Malmö etc. 

Ofta differentieras avgiften även inom kommunerna utifrån hur allvarligt kommunfullmäktige ser på överträdelsen. Exempelvis är det inte ovanligt att det är en högre avgift om du parkerat på plats avsedd för rörelsehindrad och inte har tillstånd att nyttja denna plats. 

Parkeringsvakten lyssnade inte på mig!

Svar, att jobba som parkeringsvakt är ett krävande arbete och det är inte sällan att parkeringsvakten får mycket skit eller blir utsatt för våld och eller hot!

Parkeringsvakten gör bara sitt jobb och om du tänker efter är det inte parkeringsvakten som gjort fel. När det gäller parkering är det ofta svart eller vitt. Antingen har ni parkerat fel eller har ni inte parkerat fel. Reglerna som gäller står klart angivet på skyltarna vid infarten till parkeringen.

Att skälla ut parkeringsvakten eller hota hen med “jag ska döda dina barn” eller du har gjort fel, erkänn detta hjälper inte. Vänligen respektera att vi alla är människor och att det troligtvis var du som gjort fel. Se det inte personligt och framförallt agera inte i affekt med hot eller dylikt riktat mot parkeringsvakten. 

Jag såg inte skylten!

Svar, du som parkör har en skyldighet att lägga märke till skyltarna som gäller för parkering. Är du osäker ring alltid! Telefon numret till oss eller var du än parkerar anges på skylten vid infarten till parkeringen. 

Det har alltid varit gratis här!

Svar, regler kan komma att förändras och det är alltid markägaren som bestämmer vilka regler som skall gälla på respektive parkering. Aviseringen av reglerna sker genom skyltning som du är skyldig att ta del av.

Ni borde förvarnat oss!

Svar, vi kan inte skicka ut brev till dig eller informera dig på annat sätt än genom skyltning. Detta beror på att vi inte vet var just du väljer att parkera. Det är inte ovanligt att grannar nyttjar parkeringen och vi har väldigt svårt att veta var du bor eller var du jobbar. Därför informerar vi genom skyltningen och skyltningen sitter alltid uppe minst 24 timmar innan kontroll sker. De fordonen som står på platsen när skylten sätts upp antecknar vi för självklart kan ni inte få en kontrollavgift om ni inte haft  möjlighet att se skylten. Därefter slängs anteckningarna för att uppfylla lagstiftningen i GDPR.

Jag var bara inne en minut/jag skulle bara!

Svar, parkeringsreglerna och lagstiftningen är tydlig. I det fall ditt fordon är parkerat spelar det ingen roll om det är fem minuter eller att du skulle bara. Du som parkör har en skyldighet att undersöka vad som gäller på respektive parkering. 

Ni skulle stannat kvar och pratat med oss!

Svar, det hade vi gärna gjort men vi kan omöjligtvis veta när du ska återvända till ditt fordon. Parkeringsvakten har många områden att kontrollera och vi kan inte vänta på platsen till varje enskild parkör återvänder för att hämta sitt fordon.

Jag såg inte parkeringsvakten!

Svar, oavsett om du såg parkeringsvakten eller inte så är det ingen ursäkt för att du inte skall göra rätt för dig. 

Ni måste vänta fem minuter innan ni ger mig en kontrollavgift!

Svar, Nej det är inget i lagstiftningen som säger att en parkeringsvakt skall vänta en viss tid innan kontrollavgift utfärdas. Är det avgift skannas din nummerplåt och kontroll görs mot Parkster och Easypark om du har erlaggt avgift. Är avgiften inte erlagd utfärdar vi en kontrollavgift. 

Jag har betalt men får en kontrollavgift! Varför?

Svar, var alltid noga med att se att markören är rätt placerad där du är. I det fall du betalar till någon annan än den kod som gäller på området ser vi inte att du har betalt din parkering. Det är ditt ansvar att se till att markören är rätt placerad. Du får även upp en fråga via Easypark om markören är rätt placerad. Det är ditt ansvar att se till att du betalar din parkering till rätt fastighetsägare. 

Jag skulle bara hämta pizza, var ska jag annars parkera?

Svar, oavsett om du ska hämta pizza eller ej är du skyldig att följa det som står på skyltarna. På en parkering där man ska betala för sig gäller även för dig. 

Hur utfärdas en kontrollavgift?

Svar, vi skannar din nummerplåt och i det fall du inte följt de anvisningar som står på skylten utfärdas en kontrollavgift. 

När nummerplåten är skannad gör vi sökning och ser direkt i skärmen om ni har betalt för parkeringen. I det fall parkeringen inte är betald tas kort på fordonet från olika vinklar där er nummerplåt och vindruta framgår. Efter detta görs en sökning till om ni betalt under den tiden som parkeringsvakten arbetare med ert ärende. I det fall betalning inte skett skrivs kontrollavgiften ut och sätts på vindrutan. I det fall en kontrollavgift är utfärdad kan kontrollanten inte makulera denna. 

Ni måste makulera denna kontrollavgift!

Svar, är en kontrollavgift rätt utfärdad makulerar vi inga kontrollavgifter. I det fall du inte är enig med att ditt fordon stått parkerad och inte erlagt avgift har du alltid möjlighet att överklaga ditt ärende. 

I det fall du inte är nöjd med vår bedömning säger lagen att det är domstolen som får avgöra vem som har rätt i frågan. Det är Tingsrätten som avgör vem som har rätt i varje enskilt fall där vi och ni inte är överens. 

Var ska jag betala min kontrollavgift?

Svar, kontrollavgiften skall betalas till BG: 5450-9328 kontohavare är Skånsk Parkering. När du betalar din kontrollavgift är det viktigt att du anger antingen ditt reg. nr eller ärende nr i ämnesraden. Har du frågor är du alltid välkommen att ringa. 

Jag har betalt min kontrollavgift.
Men jag har fått en påminnelse!

Svar, i det fall du inte angivit ditt reg nr eller ärende nr i ämnesraden kan våra system inte läsa av din betalning. Det är inte sällsynt någon skriver “p-böter” i ämnesraden. Det är därför du fått en påminnelse. 

Har du frågor kring parkeringsregler? Vi hjälper er gärna