Dina personuppgifter

Vi på Parkering AB värnar om ditt privatliv och vill informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Denna dataskyddsförklaring beskriver vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har som registrerad användare.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller när du använder våra parkeringstjänster, till exempel när du registrerar dig för ett konto, bokar en parkeringsplats eller betalar för en parkeringsavgift. De personuppgifter som vi kan komma att behandla inkluderar namn, adress, e-postadress, telefonnummer, fordonsinformation och betalningsinformation.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra parkeringstjänster och för att fullgöra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig. Vi kan också använda dina personuppgifter för att administrera ditt konto, hantera betalningar och fakturering, hantera kundtjänstärenden och för att skicka dig marknadsföringsmaterial och nyhetsbrev, om du har samtyckt till det.

Vi kan också dela dina personuppgifter med tredje parter, såsom betalningstjänster, parkeringsoperatörer och myndigheter, om det krävs för att fullgöra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig eller om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse, förlust eller manipulation. Endast auktoriserade personer har tillgång till dina personuppgifter och de är bundna av sekretessavtal.

Vilka rättigheter har du som registrerad användare?

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig, rätta eventuella felaktiga uppgifter och begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, om det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och begära att vi överför dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Hur kan du kontakta oss?

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter som registrerad användare, kan du kontakta oss på följande sätt:

e-post eller telefon 040-630 64 00