Skånsk parkering skriver ramavtal med Riksbyggen

Fler får samma fördelar!

Riksbyggen är ett kooperativt företag där medlemmar och ägare är uppdelade i tre grupper: Intresseföreningar, Lokalföreningar och Riksorganisationer. 

Riksbyggen sköter förvaltningen av flertalet bostadsrättsföreningar och kommersiella lokaler i hela Sverige. 

Skånsk Parkering och Riksbyggens avtal innebär att fler får samma fördelaktiga villkor gällande sina respektive parkeringar och övriga tjänster som Skånsk Parkering tillhandahåller.

Ramavtalet är tecknat för medlemmar i nordvästra Skåne. 

 

Riksbyggen ramavtal parkering

Detta är skånsk Parkering

Skånsk Parkering är Sydsveriges snabbast växande parkeringsbolag. Under 2021 har vi haft en tillväxt på mer än 10% per månad. 

Hemligheten bakom Skånsk Parkerings tillväxt är att vi värnar vår miljö, våra medarbetare och våra kunder. 

Skånsk Parkering bildades 2019 och började installera laddstolpar till el- och hybridbilar inklusive betallösningar. Under 2021 har parkeringsverksamheten blivit vårt största affärsområde. Vi tror på lokal närvaro & flexibilitet, riktigt bra avtal för våra kunder och att värna den egna personalen och samhället runt om oss. Skånsk Parkering har självklart kollektivavtal för våra medarbetare samt ett omfattande CSR program där vi under 2021 valt att gå in i sponsorsamarbete med bland annat FC Rosengård, HK Malmö.

Skånsk Parkering är ett lokalt bolag utan ambition av att bli globala. Vårt intresse är att öka era respektive driftnetto och skapa ordning och reda. Vi tror att det är en förutsättning att vara just lokal därför är vi Skånsk Parkering.