kristianstad

Lägg till din rubriktext här

Varför behöver man ett parkeringsbolag?

Bilderna bredvid förklarar varför. Den ena bilen blockerar två stycken garage vilket gör att de bilar som står i garaget inte kan komma ut.

Den andra bilden visar på ett fordon i Åhus som parkerat på fel sida vägen. Detta är direkt farligt! I detta fall skedde ingen olycka trots att fordonet står väldigt nära ett hörnet på huset.

För de boende i Åhus har själva svårt att parkera sina fordon på av dem hyrda platser.

Skånsk Parkering har kontor i Kristianstad varit verksamma i Kristianstad sedan cirka ett år tillbaka. Vi tror på lokal närvaro och har därför även öppnat upp ett kontor lokalt. 

Hör gärna av dig till oss om ni behöver hjälp med er parkering. 

parkering på fel sida vägen