Varför behövs parkeringbevaknig?

Varför behöver man ett parkeringsbolag?

Bilderna bredvid förklarar varför. Den ena bilen blockerar två stycken garage vilket gör att de bilar som står i garaget inte kan komma ut. Bilden är tagen i Trelleborg.

Den andra bilden visar på ett fordon i Åhus som parkerat på fel sida vägen. Detta är direkt farligt! I detta fall skedde ingen olycka trots att fordonet står väldigt nära hörnet på huset. Bilden är tagen i Åhus.

De boende i Åhus har själva mycket svårt att parkera sina fordon på av dem hyrda platser under hela sommarsäsongen. 

De boende drog sig för att införa reglering av sin mark in i det sista innan det till slut “kokade över”. Skånsk Parkering och bostadsrättsföreningen skrev under ett digitalt avtal kl 22.00. Dagen efter kl. 10.00 hade Skånsk Parkering grävt ner stolparna och monterat skyltarna. 

Parkeringsbevakning handlar primärt om att skapa utrymme. Säkra trafikmiljön, se till att det alltid finns framkomlighet för räddningstjänsten. Slippa långtidsparkerare och se till att fler väljer att göra rätt för sig genom att parkera korrekt och betala eventuell avgift.   

parkering på fel sida vägen