Varför ska man anlita ett parkeringsbolag?

Parkeringsövervakning är oftast nödvändigt för att skapa ordning och reda.

I många fall kan det ta lång tid att hitta en ledig parkering. Det skapar både irritation och negativa effekter för miljön. Det är sällan att det ser ut som på bilden bredvid. 

Det vi försöker göra är att skapa plats så att fler snabbare och lättare komma till en parkeringsficka. Det är bra för dig och miljön.

Våra mål är att underlätta för dig som söker parkeringsplats genom närvaro, tydlig skyltning, enkla betalningslösningar och personlig service. Det ska vara “lätt att göra rätt” och genom att göra rätt slipper era kunder kontrollavgifter.

Om sanktioner inte skulle funnits skulle det ofta uppstå kaos. Det skulle stå bilar överallt och det är inte helt sällan att bilar skadas.  Utöver det är det bra för den som parkerar då tydlighet råder. Färre bilar skadas och det sparar mycket tid och ork. 

Genom att vara mycket aktiva och närvarande skapar vi även mervärde till fastighetsägaren som med stolthet kan vända sig till oss för att slippa eventuella problem. Dessutom lovar vi dig som fastighetsägare att vi kommer skapa många fler mervärden. 

Se mer om hur du kan välja och vraka bland våra tjänster (Parkeringstjänster)

Välkomna till oss på SKÅNSK PARKERING 040-630 64 00

 

Anlita ett parkeringsbolag

Sällan ser det ut så här. Men tydlig linjering och skyltning skapar vi tydlighet för dig som parkerar. Likaså att vi använder oss av de vanligaste parkeringsapparna slipper du som parkerar ha specialappar för varje enskild parkering. Det ska vara lätt att göra rätt!