Varje parkering har unika förutsättningar

Lokal närvaro!

Ordning och reda skapas genom lokalkännedom och närvaro. Många parkeringsbolag är globala medan Skånsk Parkering fokuserar på det lokala.  

Parkering kan brukas eller missbrukas
Hur ser det ut hos er?

OLIKA BEHOV GER OLIKA LÖSNINGAR

Varje parkering har helt olika förutsättningar för att bli bra. Därför skräddarsyr vi alltid lösningen efter dina behov. 

Vi är en totalleverantör av allt gällande din parkering. Vi tillhandahåller parkeringsövervakning, betalningslösningar via faktura eller via samarbetspartners som EasyParkEpark, Mobill och Parkster, tillståndshantering (digitala eller fysiska), smarta svensktillverkade laddare till elbilar, service och parkeringsbevakning.

Vi tar aldrig betalt för enbart en bevakningstjänst. 

Besök oss eller ring, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan. Att anlita oss som parkeringsbolag är enkelt!

VARFÖR GE OSS FÖRTROENDET ATT LÖSA ERA PARKERINGSFRÅGOR?

Vi kan parkering och vi vet hur vi skapar bra flöden och lönsamma parkeringar. 

Vi tillhandahåller ALLA tjänster gällande din parkering! Laddare till elbilen och extremt bra service. 

Vi är det mindre lokala parkeringsbolaget med högre närvaro per parkeringsyta än vad flertalet andra aktörer erbjuder eller kan utföra. Det innebär att fler kommer betala för att använda er parkering och därmed ökar era intäkter.

Hos oss är varje kund oerhört viktig!

-Ingen kund är för liten eller för stor. Vi ger inte förmånligare avtal till större aktörer än till din bostadsrättsförening eller om ni äger en eller två fastigheter. 

Vi hjälper dig med allt från att projektera hela parkeringsanläggningar, målar linjer, hjälper till med asfaltering, momshantering, säga upp befintliga avtal, hjälp att få bort “fordonsvak” och mycket mer! 

Vår målsättning är att ni ska kunna känna er trygga att parkeringsupplevelsen blir precis som ni önskar.

VI SKILJER OSS FRÅN FLERTALET STORA GLOBALA PARKERINGSBOLAG

Varför ska ni som mindre fastighetsägare inte få samma förmånliga villkor som vissa parkeringsbolag enbart ger till stora fastighetsägare?

Ett exempel är att vi aldrig tar aldrig betalt för enbart parkeringsbevakning!

Vi har fler tjänster än stora aktörer (som ofta styrs av utländska ägare) då vi även hjälper dig med laddare till elbilar. 

Vi hjälper dig med allt, linjering av parkeringsrutor. 

I det fall du har laddare till elbilar ser vi över dem varje gång vi är på plats så att ingen skadegörelse har skett. Självklart återkopplar vi genast om något inte är som det ska. 

Sist men inte minst ser vi till att hjälpa er med att säga upp era nuvarande parkeringsavtal och vi ser till att ni inte märker något annat än att ni “plötsligt” får en högre servicenivå och enbart en kontaktperson med dennes personliga telefonnummer. Hos oss behöver ni aldrig ringa någon växel eller “jaga” någon. Vi finns till här för att underlätta din vardag. 

VANLIGA FRÅGOR

Det är inte helt ovanligt att man som fastighetsägare vill låta sina hyresgäster få parkera gratis. MEN ska du låta alla andra också få parkera gratis?

När vi börjar med parkeringsbevakning ser vi inte allt för sällan att det är många som parkerar på din parkering som inte alls hör hemma i huset. Ska de få använda din parkering så att dina hyresgäster inte får plats? Vi hjälper dig att skapa platsen till just dina hyresgäster och inte till dina grannars hyresgäster.

Har du ingen parkeringsbevakning idag? Det låter väldigt bra! I samband med att vi växer märker vi att när vi tecknar nya avtal förflyttas våra kunder problem med obehöriga till grannarnas fastigheter. Vi ser även tecken på på ökat missbruk av parkering där kommuner inför avgifter eller regleringar via parkeringsskiva.

Självklart kan man drifta sin parkering helt själv. Det är dock viktigt att skyltningen är korrekt och att man är väl införstådd med gällande lagstiftning. Det är inte helt ovanligt att skyltarna är felaktiga enligt lag. Det räcker inte med en skylt “olovlig parkering beivras”

Vi har stött på storre fastighetsbolag som själva utfärdar “kontrollavgifter” på platser de själva hyr från annan fastighetsägare. Okunskapen är tyvärr utbredd och det ställer till med stora problem för den som parkerar. Tydlighet är en förutsättning för att kunna erbjuda bra service till den som parkerar. I det fall ni har tid, möjlighet och juridiska kunskaper kan man självklart sköta sin egen parkering själv. 

Vi rekommenderar dock att man anlitar ett parkeringsbolag om det är vi eller någon annan så undviker ni eventuella“fallgropar”.  

Ja, under vissa förutsättningar har ni som fastighetsägare rättighet att själv utfärda kontrollavgifter. Det förutsätter att ni följer gällande lagstiftning samt har korrekta skyltar. Det räcker inte med att sätta upp en skylt “privat parkering, överträdelse beivras”. En sådan skyltning är inte tillräcklig för att för att utfärda en kontrollavgift. Det är inte helt ovanligt att fastighetsägare även av större storlek inte följer gällande lagstiftning. 

Genom att använda oss eller något annat parkeringsbolag garanterar vi att det kommer spara mycket tid. 

Vi är helt säkra på att din parkering kommer bli betydligt mycket mer lönsam än vad du tror! Vi har många kunder som löst sina problem och samtidigt har ökat sitt driftnetto markant. Som bonus försvinner eller minskar eventuella problem markant.

Önskar ni skyltar som är personliga? Kanske någon som är inbjudande som “Välkommen hem” skylt? Vi hjälper er med alla typer av skyltar. Vi hjälper er även med mycket svårkopierade parkeringskort om ni önskar fysiska kort.

Om du har många kunder eller du önskar att ha skyltar på andra språk än svenska gör vi självklart detta. Notera dock att det alltid är de svenska skyltarna som gäller rent juridiskt. Det innebär att skyltning på andra språk står under vår entreprenörsskylt med vårt telefon nr. Vi kan skylta på vilket språk du önskar dock har vi som krav att det måste stå exakt samma på det språk du önskar som på de svenska skyltarna som gäller rent juridiskt.